0

【รีวิว2022】การเงิน 101 money buffalo

การเงิน 101 money buffalo รีวิว ตอบโจทย์คำถามเหล่านี้

→ เก็บเงินไม่อยู่ทำอย่างไรดี

→ วางแผนเกษียณอย่างไรดี

สวัสดีครับ ผมจี้ ในบทความนี้ผมจะมารีวิวหนังสือ การเงิน101 โดย money buffalo ก่อตั้งโดย คุณ มิว ยศธร ทับทิมอ่อน และ คุณ เคน จักรกฤษณ์ กิจการรัฐบุตร เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเงินกับคนไทยให้ได้มากที่สุด

เราเชื่อว่าบางคนน่าจะเคยเห็น ตัวคาแรกเตอร์ พี่ทุย (ควาย) เวลาเราหาข้อมูลการเงิน การลงทุนต่างๆมาบ้างครับ

โดย หนังสือเล่มนี้สอนเรื่องการเงินเบื้องต้นสำหรับทุกคน และโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่เงินชนเดือน จนแทบไม่มีเงินเก็บ วิธีการวางแผนเกษียณเบื้องต้น เป็นต้น

เหมาะกับคนที่

→  อยากมีความรู้ด้านการเงิน

→ อยากเก็บ/ออมเงินให้ได้

→ อยากวางแผนเกษียณ

อ่านแล้วได้อะไร

→ ได้ความรู้ทางด้านการเงินในชีวิตประจำวันเบื้องต้น

→ นำความรู้ไปปรับเข้ากับการเงินของตัวเองได้

การเงิน 101 money buffalo รีวิว

เนื้อหาโดยสังเขป

→ ปัญหามนุษย์เงินชนเดือน คือ

รายได้ – ค่าใช้จ่าย = เงินออม ให้เปลี่ยนเป็น รายได้ – เงินออม = ค่าใช้จ่าย

→ เก็บเงิน10%ยังไม่เพียงพอ (แม้แต่สิงค์โปร์ที่มีสวัดิการอยู่แล้วยังแนะนำให้ประชาชนเก็บเงินอีก10%)

→ การออมและการลงทุนต้องใช้ เวลา และ ความอดทน

→ ระยะเวลา คือ สิ่งสำคัญที่สุดในการลงทุน (ดอกเบี้นทบต้น)

→ ออมก่อน รวยกว่า (ต้นทุนคือเวลา)

→ กฎ 72 คือระยะเวลาที่ทำให้เงินเราเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ในระยะเวลา○○ (72 หารด้วย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนต่อปี)

→ การลงทุนเป็นเรื่องของเหตุผล การพนันเป็นเรื่องของ ดวงล้วนๆ

พีระมิดทางการเงิน มี 3ช่วงจากล่างขึ้นบน เราต้องเริ่มจากล่างขึ้น / ฐานไปสู่ยอด

ล่างสุด Basic need (ความจำเป็นพื้นฐาน) และ Risk Management (การจัดการความเสี่ยง)

→ ควรมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้ 3-6เดือน เผื่อไว้ในจังหวะชีวิตที่ไม่เป็นใจ

→ ถ้าตกงาน รายจ่ายก็ยังมีตลอด

→ เงินฉุกเฉินนี้ถ้าจะนำไปลงทุน การลงทุนควรมี สภาพคล่องสูง (เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เช่น เงินฝากออมทรัพย์ กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนตราสารเงินระยะสั้น)

→ มีประกันอย่างเพียงพอ เช่น ประกันชีวิต(ประกันรายได้ให้ครอบครัว) ประกันสุขภาพ เป็นต้น

ส่วนกลาง Accumulation (การเก็บสะสม)

→ เป้าหมายแรกคือ การเกษียณอายุ

1. เราจะใช้เงินเดือนละเท่าไหร ในวัยเกษียณ เช่น เดือนละ30,000บาท

2.อยากเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ เช่น ตอน60

3.คิดว่าเราจะมีอายุไปถึงเมื่อไหร่ เช่น ถึง80

วิธีคำนวณ คือ

ข้อ1 30,000 x 12 = 360,000 (เงินที่จำเป็นต่อปี เมื่อเกษียณ)

ข้อ2 อายุที่อยากเกษียณ – อายุปัจจุบัน เช่น 60 – 25 = 35

แนะนำให้ -1 อีกที = 34

ข้อ3 อายุที่จะอยู่ถึง – ข้อ2 (อายุที่จะเกษียณ) = 60-80 = 20

ห้ามมองข้ามเงินเฟ้อเด็ดขาด ในที่นี้ขอกำหนดให้เป็น 3%ต่อปี

ดังนั้น 34(ข้อ2)ปี ของเงินเฟ้อจะเป็น 2.73%

→ 360,000 x 2.73 = 982,800 (เงิน 360,000 ในวันนี้จะเป็น 982,200 ต่อปีเมื่อเราเกษียณ)

นำไปคูณกับข้อ 3 = 982,200 x 20 = 19,656,000 (นี่คือเงินที่เราต้องไว้สำหรับเกษียณตอน 60 เพื่ออยู่ถึง80ครับ)

การลงทุนแนะนำ

→ กองทุนรวมเพื่อการเกษียณ

→ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

→ กองทุนรวมหุ้น

→ กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น/ยาว

ยอดบนสุด investment (การลงทุน)

การลงทุนแนะนำ

→ หุ้น

→ อสังหาริมทรัพย์

→ สินทรัพท์อื่นๆ เช่น ภาพวาด นาฬิกา ทองคำ เป็นต้น

การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในโลก คือ การลงทุนในตัวเอง

ความคิดเห็นส่วนตัว

เนื้อหาเข้าใจง่าย ใช้กับชีวิตประจำวันได้ ถ้าอยากจะเริ่มต้นเรียนเรื่องการเงินแล้วล่ะก็ หนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับ

ผมอ่านหนังสือเรื่องการเงินมาสักพักแล้ว พอมาอ่านเล่มนี้เหมือนได้เสริมพื้นฐานอีกครั้ง

สุดท้าย

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับรีวิว การเงิน 101 money buffalo หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อย

ในรีวิวนี้ ยังมีเนื้อหา ตัวอย่าง อื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงอีกมาก สนใจเชิญซื้อมาอ่านได้เลยครับ

สนใจ → การเงิน 101 money buffalo