0

3วิธีอ่านหนังสือ ให้เข้าใจ ใครๆก็ทำได้2022

  • พฤษภาคม 25, 2022

อ่านหนังสือไม่เข้าใจ , เรื่องที่อ่านยาก ทำอย่างไรดี และกำลังมองหา วิธีอ่านหนังสือ ให้เข้าใจ อยู่หรือเปล่าครับ

คุณมาถูกทางแล้ว

ในบทความนี้ผมจะขอนำเสนอ 3 วิธี ที่ผมใช้อยู่แล้ว นั้นก็คือ

1 อ่านปูพื้นฐาน

2 เรียนรู้ศัพท์เทคนิค

3 เชื่อมโยงกับเรื่องที่เคยอ่าน

เหมาะกับคนที่

→ อยากอ่านหนังสือให้เข้าใจมากขึ้น

→ หาเทคนิคการอ่านหนังสือ

อ่านแล้วได้อะไร

→ มีเทคนิคการอ่านติดตัว

3 วิธีอ่านหนังสือ ให้เข้าใจ

สำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือ บางครั้งเราอ่านเนื้อหาใหม่ๆ หรือเนื้อหายากๆ เป็นนามธรรม ก็จะเกิดปัญหาที่ว่าอ่านไปก็ไม่เข้าใจ

ผมขอนำเสนอเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้ในการอ่านหนังสือให้เข้าใจ 3 เทคนิคครับ

1 อ่านปูพื้นฐาน

ใช่แล้ว ถ้าเราอ่านหนังสือใดๆโดยที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องนั้นๆมาก่อน เหมือนกับเราเข้าคลาสเรียนที่เพื่อนๆเรียนไปก่อนเราแล้ว 2-3สัปดาห์ ดังนี้ พื้นฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นก่อนอ่านหนังสือในหมวดนั้นๆในเชิงลึก

เช่น ถ้าจะอ่านหนังสือการเงิน ก็ให้เริ่มจาก MONEY 101(จักรพงษ์ เมษพันธุ์) พ่อรวยสอนลูก เป็นต้น

【สรุป5ไอเดีย】เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

เพราะนี้คือพื้นฐานก่อนลงลึก เวลาเราไปคำว่า ตราสารหนี้ เราก็จะได้เข้าใจว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ และมันทำงานยังไงในเชิงลึก

2 เรียนรู้ศัพท์เทคนิค

ศัพท์เทคนิคเป็นศัพท์ที่พบเจอได้ตามหนังสือหมวดนั้นๆโดยเฉพาะ บางครั้งจะมีการใช้ศัพท์เทคนิคแทนการใช้คำอธิบายเพื่อให้กระชับได้ใจความ การรู้และเข้าใจศัพท์เทคนิคเหล่านี้ก่อนที่อ่านบทนั้นๆ ก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องที่ผู้เขียนต้องการจะบอกได้ง่ายขึ้นครับ

เช่น ในหนังสือหมวดจิตวิทยาเกี่ยวกับอคติของมนุษย์ จะมีการพูดถึง halo effect (อคติที่มนุษย์เราเลือกจดจำและตีความจากลักษณะเด่นของอีกฝ่าย)

ตัวอย่างเช่น เวลาเราเห็นคนหน้าตาดีเราก็มักจะคิดว่าคนๆนั้นนิสัยดี หรือ เวลาเราเห็นคนพูดภาษาอังกฤษเก่งๆ เราก็มักจะคิดว่า ต้องเป็นคนขยัน (ทั้งๆที่ความเป็นจริงอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้)เป็นต้น

พอเราเข้าใจคำนี้แล้ว ประโยคที่มีคำว่า halo effect เราก็จะเข้าใจมากขึ้นครับ

3 เชื่อมโยงกับเรื่องที่เคยอ่าน

หนังสือบางเล่มอาจมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับเรื่องที่เราเคยอ่าน การจับประเด็นมาประติดประตอกันจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนั้นๆได้ลึกซึ้งขึ้น

เช่น หนังสือเรื่องเงิน เล่มหนึ่งบอกว่า เงิน คือ ความเชื่อถือ ส่วนอีกเล่มหนึ่งบอกว่า เงิน คือ รูปแบบของการแสดงออกถึงคุณค่า

ก็จะทำให้เราเข้าใจ แง่มุมต่างของเงินมากขึ้นครับ

สรุป

1 อ่านปูพื้นฐาน

→ รู้พื้นฐาน เพื่อเข้าใจเนื้อหาที่ลึกขึ้น

2 เรียนรู้ศัพท์เทคนิค

→ ศัพท์เทคนิคจะช่วยให้เราเข้าใจประโยคมากขึ้น

3 เชื่อมโยงกับเรื่องที่เคยอ่าน

→ จะช่วยให้เข้าใจประโยคได้ลึกซึ้งขึ้น

สุดท้าย

เป็นอย่างไรบ้างครับกับ 3วิธีอ่านหนังสือ ให้เข้าใจ ลองนำไปใช้แล้วดูว่าวิธีไหนเหมาะกับเราครับ