0

รีวิว สมองเศรษฐี 2022หนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเอง โดย ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

อยากมีเงินทอง อยากมีความสุข ทำอย่างไรดี? รีวิว สมองเศรษฐี นี้มีคำตอบให้คุณครับ

สวัสดีครับ ผมจี้ ในบทความนี้จะมารีวิว หนังสือ 【สมองเศรษฐี】 โดย ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร นักจิตวิทยาพัฒนาสมอง โดยในYoutube ขุนเขามีคำตอบ มีผู้ติดตามกว่า 9.2แสนคน

หนังสือจะพูดถึง

→ วิธีคิดสำหรับคนที่อยากจะเป็นเศรษฐี มุมมอง ความเข้าใจต่อเงินและความสุขของพวกเขา

→ หนทางสู่การเป็นเศรษฐี (สำเร็จ + สุข)

→ การทำงานของสมอง

→ ความสำคัญของ ความฝัน ความคิดสร้างสรรค์ และ การลงมือทำ

ประโยคที่สำคัญของหนังสือนี้คือ

” เศรษฐีไม่ได้แปลว่า คนรวย แต่เศรษฐีแปลว่า ผู้ประเสริฐ

เศรษฐีไม่ได้แค่มี ทรัพย์ แต่ต้องมีสุข ด้วย

และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องทำให้ผู้อื่นมีความสุข

นั่นแหละคือ เศรษฐี หรือ ผู้ประเสิฐ อย่างแท้จริง ”

เหมาะกับคนที่

→ อยากพัฒนาตนเอง 

→ อยากเป็นเศรษฐี

→ อยากมีทรัพย์และมีสุข

อ่านแล้วได้อะไร

→ เข้าใจวิธีคิดแบบเศรษฐี

→ รู้หนทางไปสู่การเป็นเศรษฐี

รีวิว สมองเศรษฐี

ในหนังสือจะเสนอ โมเดล 3H to Success เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างเศรษฐี ซึ่งแต่ละH ต้องเรียงลำดับจาก 1-3เสมอ

นั้นคือ

1.Heart = I dream (ความปรารถนา ความต้องการ เป้าหมาย ความเชื่อ ความกล้า และความรัก เป็นต้น)

2. Head = Idea (ความรู้ ไอเดีย แผนการ หลักการ ระบบ และวิธีการ)

3. Hand = I do (การกระทำ การอดใจ ความอดทน ความอุตสาหะ ความมานะ ความมุ่งมั่น ความขยัน และความพยายาม)

ดังนั้นจะเรียงลำดับตามนี้

I dream → Idea →  I do

มีความฝัน → มีความคิด → ลงมือทำ

รวมถึงหลัก 3G แห่งชีวิต หรือ โมเดลแห่งการสร้างความสุข นั้นคือ

1.Gain ได้รับ

2.Grow เติบโต

3. Give การให้

ดังนั้น 3H + 3G จะส่งเสริมให้คุณสร้าง ความสำเร็จ / ความมั่นคง / ความร่ำรวย + ความสุข

หลัก 3H (เนื้อหาโดยสังเขป)

1.Heart = I dream

→ เมื่อมีความฝัน ตั้งเป้าหมาย และมีความเชื่อมั่น สมองจะเห็นโอกาสได้ชัดที่สุด

ความฝัน = สมองเห็นโอกาส

ควาฝัน + เป้าหมาย = สมองเห็นโอกาสชัดกว่าเดิม

ความฝัน + เป้าหมาย + ความเชื่อ = สมองจะเห็นโอกาสได้ชัดที่สุด

มีความฝัน

ตั้งเป้าหมาย

เป้าหมายต้องชัดเจน (คุณต้องการอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร และจะตอบแทนการได้สิ่งนั้นมาด้วยอะไร)

สมองถึงจะเห็นภาพชัดและคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ทำไม่ได้

เปรียบเทียบ → ถ้าต่อจิกซอ โดยที่ไม่รู้ว่ากำลังต่อเป็นภาพอะไร(เป้าหมาย) ก็ยิ่งยากที่ทำสำเร็จ

แต่ถ้าเราเห็นภาพจิกซอตอนที่มันเสร็จแล้ว(เป้าหมายที่ชัดเจน) และลงมือต่อก็จะง่ายในการต่อยิ่งขึ้น

“ยิ่งให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งนั้นจะขยายใหญ่และชัดเจนขึ้นเสมอ”

ความเชื่อ

สุดท้าย ถ้าคุณไม่มีความเชื่อว่าจะทำได้ คุณก็ไม่ทำให้สำเร็จ คนประสบความสำเร็จทุกคนเชื่อในเป้าหมาย ว่าจะทำสำเร็จ

2. Head = Idea

→ หากเราบริโภค”ขยะ” สิ่งที่เราผลิตออกมาก็จะเป็น “ขยะ” เสมอ

→ คนธรรมดาใช้ “เวลา” ทำงาน คนฉลาดใช้ “เครื่องทุ่นแรง” ทำเงิน เศรษฐีใช้ “ระบบ” ทำงาน

เช่น เจ้าสัว CP ใช้ ระบบ ทำงานแทน

→ เศรษฐีไม่เคยมีแค่ร่างเดียว ดังนั้น หากรักจะเป็นเศรษฐีต้องสร้าง “ร่าง” ให้เป็น

เช่น ใช้ Youtube Facebook เว็บไซต์ ในการเข้าถึงคนจำนวนมาก (สร้างร่าง) ถึงแม้จะหลับอยู่ก็มีร่างอื่นทำงานให้

→ สิ่งที่เราชอบ ให้เป็นแค่ งานอดิเรก “ของเรา” แต่สิ่งที่โลกชอบ ขอให้เป็น “ธุรกิจ”ของเรา

→ การทำสิ่งที่ตอบโจทย์เรา(สิ่งที่เราชอบ) = ให้สุข การทำสิ่งที่ตอบโจทย์โลก(สิ่งที่ช่วยแก้ปัญหา ทำให้คนอื่นมีความสุข) = ให้ทรัพย์

→ จูนสิ่งที่ “ตอบโจทย์เรา” ให้เข้ากับสิ่งที่ “ตอบโจทย์โลก” = ทรัพย์และสุข หรือ ความสำเร็จ

→ เศรษฐีต้อง เก่งคน(มี people skills) เพราะ ธุรกิจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนทั้งหมด

4ปัจจัยแห่งความสำเร็จแบบเศรษฐี

Passion(รัก)  → Determination(ขยัน) →  Concentration(ตั้งใจ)  → Evaluation(ไตร่ตรอง)

3. Hand = I do

→ เศรษฐีจะเลือกทำ สิ่งที่”สำคัญที่สุด” ไม่ใช่”ง่ายที่สุด”

→ จะเริ่มทำอะไร เริ่มตรงไหนก็ได้ เริ่มเล็กแค่ไหนก็ได้ ไม่ต้องคิดเยอะ แต่ขอให้เริ่มทำทันที เพราะสมองจะชอบทำสิ่งที่ทำอยู่ให้เสร็จ เรียกปรากฏการนี้ว่า ผลซีการ์นิก (Zeigarnik Effect)

→ เศรษฐีทุกคนมีความสามารถในการ อดเปรี้ยวกินหวาน (Delayed Gratification) มากกว่าคนธรรมดาเสมอ

ยกตัวอย่าง มีการทดลองวาง มาร์ชแมลโลว์ บนโต๊ะ โดยบอกเด็กที่นั่งอยู่ว่า ถ้าใครวามาระอดใจไม่กินขนมชิ้นที่วางอยู่บนโต๊ะได้ หลัง15นาที จะได้เพิ่มอีก 1 ชิ้น

จากนั้นนักวิจัยได้ติดตามชีวิตของเด็กที่สามารถ “อดเปรี้ยวกินหวานได้”

ผลปรากฎว่า ไม่ว่าจะเป็น รายได้ ความพอใจในชีวิต การงาน การศึกษา ความสำเร็จ ชีวิตคู่และ ความมั่นใจ มีคะแนนสูงกว่าเด็กที่อดใจไม่ได้

หลัก 3G (เนื้อหาโดยสังเขป)

ถ้าเปรียบเทียบ 3G เป็นต้นไม้

Gain (ได้รับ) → ฝน แดด คาร์บอนไดออกไซด์ แร่ธาตุจากผืนดิน เป็นต้น

Grow (เติบโต) → ลำต้นที่ทะยานสูง เปลือกไม้แข็งแรง มั่นคง

Give (การให้) → ออกดอกออกผล เป็นร่มเงา หรือแม้กระทั่ง นำมาทำเป็นกระดาษให้เราได้อ่าน เป็นต้น

1.Gain ได้รับ

เช่น

→ รอยยิ้มจากคนที่เราไม่รู้จัก

→ เงินทองที่เข้าบัญชี

ความสุขจากการได้รับ ถือเป็นมิติแรกที่มนุษย์ทุกคนต้องการและใฝ่หา (ภายนอก)

2. Grow (เติบโต)

เช่น

→ การก้าวข้ามความเจ็บปวด

→ การพัฒนาตนเองที่ดีกว่าเดิม

→ เป็นความสุขที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงภายใน

→ เป็นความสุขที่ ลุ่มลึก สุขุม กว่า Gain

คนที่ Grow จากภายในไปพร้อมๆกับ Gain จากภายนอก จะสามารถรับการ Gain ได้อย่างสุขุม มีสติ มีปัญญา

3.Give (การให้)

เช่น

→ การทำบุญ

→ การช่วยเหลือผู้อื่น

→ การให้ความสุขกับใครสักคน

→ เป็นความสุขจากการสละ ละวาง

→ การให้นั้นต้องเป็นการให้ที่แท้จริง ไม่ใช่ให้โดยหวังสิ่งตอบแทน

ดังนั้น หากเราใช้ชีวิตดั่งต้นไม่ คือ Gain , Grow และ Give ได้อย่างสมดุลเหมือน ราก ลำต้น และ ผล ของต้นไม้ ชีวิตเราก็จะมีความสุข

และเมื่อนำไปรวมกับ 3H แห่งความสำเร็จแล้ว เราก็จะเป็นทั้ง เศรษฐี(ผู้ประเสรืฐ) ที่ทั้งรวยทรัพย์และความสุข อย่างแน่นอนครับ

ความคิดเห็นส่วนตัว

ในหนังสือ มีไอเดียมากมายที่ผู้เขียนได้สรุปมาจากการศึกษา ชีวิตของเศรษฐีคนอื่นๆ เรียกได้ว่า อ่านเล่มเดียว รู้หลายเรื่อง รวมถึงไอเดียที่ผู้แต่งสร้างขึ้นมาเองจากประสบการณ์ ก็ถือเป็นไอเดียใหม่ที่หาที่ไหนไม่ได้

สำหรับผม ถือว่า เล่มเดียวคุ้มมากครับ และยังตอบโจทย์ชีวิตเราๆได้อย่างดี คือ นอกจากมีทรัพย์แล้วก็ต้องมีความสุขด้วย

ผมชอบ การนำงานวิจัยเรื่องสมอง (ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องยาก เพราะมีชื่อเฉพาะ) มาเล่าให้เข้าใจง่าย เข้ากับบริบทชีวิต ถึงจะไม่ใช่คนที่ชอบแนววิทยาศาสตร์ก็ยังอ่านเพลินได้เลย

วิธีเขียนในหนังสือเล่มนี้ มีการวางโครงสร้างให้อ่านได้ง่าย กับสมองของคนเรา คือ

ปัญหา → คำตอบ + ตัวอย่าง → ถ้าเกิด / ถ้าคุณคิดว่า (เดาคำถามจากผู้อ่าน) + คำตอบ

ทำให้ผมอ่านได้นานยิ่งขึ้น อ่านติดต่อกัน 2 ชั่วโมงเลยทีเดียว!

ถ้าจะพูดถึงข้อเสีย ผมนึกไม่ออกจริงๆ ตอบตอนนี้คือ ไม่มีครับ

สุดท้าย

เป็นอย่างไรบ้างครับ กับ รีวิว หนังสือสมองเศรษฐี หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตของคุณอย่างยิ่ง

ในหนังสือยังมีไอเดีย ตัวอย่าง ละเอียดอีกมากที่ผมไม่ได้นำมาพูดถึง หากสนใจหนังสือ เชิญด้านนี้เลยครับ

บทความแนะนำ → สรุป สมองทองคํา 2022 (ภาพ) หนังสือจิตวิทยาพัฒนาตัวเอง โดย ขุนเขา

สรุป-สมองทองคํา-หนังสือจิตวิทยาพัฒนาตัวเอง-ขุนเขา-สินธุเสน-เขจรบุตร

สนใจ → สมองเศรษฐี โดย ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร